Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Όροι συνεργασίας

Όροι συνεργασίας

Tο www.lasermark.gr και www.lasermark-eshop.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών ΜΟΝΟ μέσω έγγραφης παραγγελίας και όχι αυτόματα μέσω λογισμικών των www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr και μέσω πιστωτικών καρτών που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση "ΤΣΟΚΑΡΑΣ ΗΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ’’, που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, Λ. Kρυονερίου 71 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 051020698 τηλ.: 210 81 60 700. Η τρόποι πληρωμής αναφέρονται εδώ και σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr δεν θα σας ζητήσει ΠΟΤΕ αριθμό πιστωτικής κάρτας. Η πολιτική της LASERMARK είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις να ελέγχονται πλήρως από ανθρώπινο δυναμικό διασφαλίζοντας έτσι τόσο την ποιότητα υπηρεσιών και εμπορευμάτων όσο και την διασφάλιση ορθών χρεώσεων και πάντα με την συγκατάθεση του πελάτη.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα LASERMARK το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά τις συναλλαγές μέσω του κόμβου www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από το www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Παραγγελίες

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου με την συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές . Σχετική ενημέρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται αυτόματα και στα συστήματα του www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr . Αντίγραφο της παραγγελία σας αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας και με την ηλεκτρονική υπογραφή του υπαλλήλου που έχει αναλάβει την παραγγελία.

Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

Στις αναγραφόμενες τιμές πώλησης δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου, τα μεταφορικά, κλπ. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2108160700 ή με αποστολή e-mail


Ακύρωση παραγγελίας

Παραγγελίες που ήδη έχουν δοθεί και εγκριθεί δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν εκτός αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή οι διαδικασίες εκτύπωσης, χάραξης κλπ. Ο υπεύθυνος πωλητής της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσει για τις επιλογές που έχετε και για τις πιθανές επιβαρύνσεις (έξοδα εισαγωγής, εκτελωνισμός κλπ.)


Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.lasermark-eshop.comκαι www.lasermark.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων - υπηρεσιών , αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία το www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με το www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr , τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες του www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr .

Το www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr δεσμεύεται ότι δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού για κανένα λόγο χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας μόνο για δική του χρήση και με τη σύμφωνη γνώμη σας για να σας ενημερώνει για τυχόν νέα προϊόντα, προσφορές κλπ.

To www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Το www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. To www.lasermark-eshop.com και www.lasermark.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Διευκρίνηση, για τεχνικούς λόγους υπάρχουν και κάποια άλλα domain που συνδέονται με το www.lasermark.gr και www.lasermark-eshop.com όπως το promo.lasermark-eshop.com, lasermark-eshop.gr, lasermark-online.gr, lasermark.com.gr. Είναι όλα κατοχυρωμένα και νόμιμα λειτουργούν υπό την επιμέλεια της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο LASERMARK.  

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

 

 

 

                                                                                                                                    ΣΕΚΠΥΣΕΚΠΥ                                                                                                     Βρείτε μας στο FacebookΒρείτε μας στο Facebook

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?